Regioner

Kort forklart er regioner tredimensjonale områder som er beskyttet slik at kun den som eier regionen har mulighet til å bygge eller ødelegge.

WOODEN AXE - Brukes til å markere en region. Høyreklikk i det ene hjørnet, venstreklikk i det andre. Deretter kan du bruke denne kommandoen:
/region define REGION-NAVN

WOODEN SWORD - Brukes til å sjekke en region. Høyreklikk for å se om et sted er beskyttet av en region.

Hvis du skriver kommandoen /help region får du mer hjelp. Du kan også bruke kommandoen /warp region hvis du vil teste inne på serveren. Hvis du fortsatt er i tvil så har EmilPoika har laget en YouTube-video som demonstrerer hvordan det fungerer: http://goo.gl/vDEdlm.

Husk: Regioner er den enkleste måten å beskytte det du har laget.